Tulityövalvonta

Tulityövartijoiden esimiehen tehtävät liittyvät työturvallisuuden varmistamiseen tulityömaalla ja sen ympäristössä. Esimiehen vastuualueisiin kuuluvat muun muassa seuraavat tehtävät:

Suunnittelu ja organisointi:

 • Osallistuminen tulitöiden suunnitteluun ja riskien arviointiin yhteistyössä muiden osapuolten kanssa.
 • Varmistetaan, että tarvittavat resurssit, kuten koulutetut tulityövartijat ja turvallisuusvälineet, ovat saatavilla.

Henkilöstön koulutus ja perehdytys:

 • Vastuu tulityövartijoiden koulutuksesta ja perehdytyksestä.
 • Huolehtii siitä, että tulityövartijat ovat tietoisia työturvallisuusohjeista, käytännöistä ja mahdollisista riskeistä.

Tulityöluvan myöntäminen:

 • Osallistuminen tulityöluvan myöntämiseen tarvittaessa ja varmistaminen siitä, että kaikki tarvittavat turvatoimet on otettu huomioon.
 • Arvioi tulityön riskit ja varmistaa, että tarvittavat suojatoimenpiteet on määritelty.

Valvonta ja ohjaus:

 • Valvoo tulityövartijoiden toimintaa varmistaakseen, että he noudattavat työturvallisuuskäytäntöjä ja -ohjeita.
 • Ohjaa tarvittaessa tulityövartijoita ja tarjoaa tukea mahdollisten ongelmien tai haasteiden käsittelyssä.

Tiedottaminen ja viestintä:

 • Vastaa tiedottamisesta työntekijöille ja muille sidosryhmille tulitöiden turvallisuusnäkökohdista.
 • Pitää yhteyttä viranomaisiin ja varmistaa, että kaikki turvallisuusvaatimukset täyttyvät.

Onnettomuustilanteiden hallinta:

 • Vastuu onnettomuustilanteiden hallinnasta ja tarvittaessa pelastustoimista ennen pelastustoimen saapumisesta kohteeseen.
 • Osallistuminen onnettomuustutkintaan ja toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden estämiseksi tulevaisuudessa.

Turvallisuuskulttuurin kehittäminen:

 • Edistää turvallisuuskulttuuria ja -tietoisuutta organisaatiossa.
 • Kehittää jatkuvasti työturvallisuuskäytäntöjä ja -prosesseja tulitöiden osalta.

Tulityövartijoiden esimiehen tehtävänä on huolehtia siitä, että tulityöt suoritetaan turvallisesti, noudattaen voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä. Hän toimii linkkinä eri osapuolten välillä varmistaakseen koko tulityöprosessin turvallisuuden.