Tulityövartiointi

Tulityövartiointi


Tulityövartioinnin tehtävänä on varmistaa turvallisuus tulitöiden aikana. Tulityövartija on henkilö, joka vastaa työskentelyalueen turvallisuudesta ja ennaltaehkäisee tulipalon syttymisen mahdollisuutta. Hänen tehtäviinsä kuuluu useita vastuullisia tehtäviä:

Työskentelyalueen valvonta:

  • Seurataan jatkuvasti tulityöalueen ympäristöä ja varmistetaan, että siellä ei ole tulipaloon liittyviä riskejä.
  • Valvotaan työskentelyalueelle kulkevien henkilöiden liikkeitä ja varmistetaan, että kaikki noudattavat turvallisuusohjeita.

Tulen leviämisen estäminen:

  • Estetään palon leviämistä työalueelta muihin tiloihin tai ympäristöön.
  • Valvotaan työkalujen ja materiaalien käyttöä niin, ettei niistä aiheudu tulipalon vaaraa.

Tulen sammutusvalmius:

  • Pitää sammutusvälineitä, kuten sammutin, käden ulottuvilla ja huolehtii niiden toimivuudesta.
  • Tietää, miten toimia hätätilanteessa ja osaa käyttää ensiaputoimenpiteitä tulipalon sattuessa.

Yhteistyö muiden työntekijöiden kanssa:

  • Varmistaa, että kaikki työntekijät noudattavat turvallisuusohjeita ja tietävät, miten toimia tulipalon sattuessa.
  • Yhteistyössä tulityöluvan haltijan kanssa varmistetaan, että kaikki tarvittavat varotoimet on otettu huomioon.

Viestintä:

  • Pitää yhteyttä muihin työntekijöihin ja tarvittaessa myös ulkopuolisiin pelastus- ja ensihoitopalveluun.
  • Ilmoittaa mahdollisista vaaratilanteista välittömästi ja käynnistää tarvittavat pelastustoimenpiteet.

Tulityövartiijoiden tehtävänä on ennaltaehkäistä tulipaloja ja varmistaa, että mahdollisiin vaaratilanteisiin voidaan reagoida nopeasti ja tehokkaasti. Hänen tulee olla koulutettu ja valmiina toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla turvallisuuden takaamiseksi.