KOULUTUKSIA KAIKILLE

KOULUTUSTA VUOSIEN KOKEMUKSELLA

Kuljettajan ammattipätevyys jatkokoulutukset

Koulutukset ryhmille

Koulutukset alasta riippumatta

Koulutuksia ympäri Suomen räätälöidysti

ENSIAPU - AED - ALKUSAMMUTUS - TULITYÖ - TURVALLISUUSKOULUTUS - AJONEUVOKOULUTUKSET, RASKAAN LIIKENTEEN AMMATTIPÄTEVYYS KOULUTUKSET

Kouluttajilla on hyväksytty kouluttajalisenssi tai terveydenhuollontutkinto, joka oikeuttaa KELA tuen hakemiselle ensiapukoulutuksissa. 

PKP Solutions Oy ja NVK-Palvelu Oy tekevät tiivistä yhteistyötä koulutuksien muodossa. 

ILMOITTAUDU KOULUTUKSIIN LINKISTÄ


ENSIAPU - EFR - SPR - EA KOULUTUS

Ensiapukoulutukset kaikille. Kokonaisuus voidaan räätälöidä hätäensiavusta, ea 1, ea2, defibrillaattorin käyttökoulutus tai jokin muu juuri työpaikallesi tarpeen oleva koulutusmalli. Koulutuksiimme voi hakea kelan korvausta, koska kaikki kouluttajamme ovat terveydenhuollon ammattilaisia. Koulutuksesta saa kortin tai todistuksen sopimuksen mukaan.

Voit tilata meidät työpaikallesi tai me voimme tarjota koulutusympäristön alueellasi.

Hinta ryhmälle: Tarjouspyyntö

DEFIBRILLAATTORIN KÄYTTÖKOULUTUS

Defibrillaattorin käyttökoulutuksessa opit käyttämään maallikoille suunnattua, neuvovaa defibrillaattoria. Koulutuksen yhteydessä opit tunnistamaan elvytystarpeen, tekemään hätäilmoituksen, kertaat painelu-puhalluselvytyksen ja opit käyttämään maallikkodefibrillaattoria osana painelu-puhalluselvytystä. Koulutuksesta ei saa erillistä korttia.

Koulutuksen kesto 2 x 45min, koulutus räätälöidään tilaajan tarpeisiin. Koulutus tarkoitettu ryhmille

Hinta: 300€

ALKUSAMMUTUS ( as1 ) SPEK

Alkusammutus on hyvä peruskoulutus. Koulutuksessa käydään läpi hieman palon vaiheita, turvallisuutta ja harjoitus käytännössä. Sopii hyvin monen yrityksen tarpeisiin. Kouluttajamme ottaa huomioon yrityksen tarpeet koulutusta suunnitellessa. Koulutuksen suorittanut saa SPEKIN myöntämän as 1 kortin

Hinta ryhmälle: Tarjouspyyntö

TULITYÖ SPEK

Tulityökoulutus on usein vaadittu koulutusmuoto, josta saa tulityökortin. Tulityökoulutus oikeuttaa tekemään tulitöitä vaatimusten tasolla. Koulutettu on saanut hyvän pohjakoulutuksen itse tulityön perusteisiin ja suojaamiseen ja ymmärtää koulutuksen jälkeen myös paljon riskeistä ja vaatimuksista. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa SPEKIN myöntämän tulityökortin. 

Hinta ryhmälle: Tarjouspyyntö

HÄTÄENSIAPU JA ALKUSAMMUTUS YHDISTELMÄ KOULUTUKSENA

Koulutus hyvä lähestyminen defibrillaattorin ja sammuttimien käyttöön liittyvissä asioissa. Koulutukset sopivat moneen ja tässä on mahdollisuus ammattipätevyys merkintään.


TYÖTURVALLISUUS

Johdanto työturvakorttikoulutukseen, Työturvallisuus ja työympäristö, Tapaturmat, Riskinhallinta, Työpaikan vaaroja, Kemikaaliriskit, ATEX - räjähdysvaarallisissa tiloissa toimiminen, Biologiset vaarat, Sisäilmaongelmat, Väkivallan uhka, Työpaikan siisteys ja järjestys, vaaralliset jätteet, Työhyvinvointi, Yhdenvertaisuus työpaikalla, Työergonomia ja työn kuormitus, Työsuojelu jatyöturvallisuus - roolit, Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, Työnantajan oikeudet, Työterveyshuolto, Työhön perehdyttäminen ja opastaminen, Päihteet ja tupakointi, Yhteinen työpaikka, Vuokratyö, Erikoistyöt ja luvanvaraiset työt, Henkilökohtaiset suojaimet, Henkilökohtaiset suojaimet - kypärä, Henkilökohtaiset suojaimet - silmiensuojaimet, Henkilökohtaiset suojaimet - kasvojen suojaimet, Henkilökohtaiset suojaimet - hengityksen suojaimet, Henkilökohtaiset suojaimet - kuulosuojaimet, Henkilökohtaiset suojaimet - suojakäsineet, Henkilökohtaiset suojaimet - turvajalkineet, Työskentely putoamisvaarallisissa kohteissa, Telinetyöt: kiinteillä telineillä työskentely,Telinetyöt: siirrettävillä telineillä, pukkitelineillä ja tikkailla työskentely, Nostolaitteet ja henkilönostimet, Koneiden ja laitteiden turvallisuus, Työturvallisuus rakennushankkeissa: yleistä, Työturvallisuus rakennushankkeissa: suunnittelu, Työturvallisuus rakennushankkeissa: rakennusvaihe, Työturvallisuusrakennushankkeissa: työmaatarkastukset, Työturvallisuus rakennushankkeissa: työmaan sisäinen liikenne, sekä purku-, lastaus- ja varastointipaikat, Työturvallisuus rakennushankkeissa: putoamisen estäminen ja suojaaminen putoamiselta, Työturvallisuus maa- ja vesirakennustyössä, Työturvallisuus purkutöissä, Työturvallisuus rakennustöissä: palo- ja räjähdysvaaran torjunta, pelastautuminen ja ensiapu, Työturvallisuus rakennustöissä: sähkötyöt ja sähkötapaturman vaaran torjunta, Työturvallisuus rakennustöissä: henkilöstö- ja asuintilat, Työturvallisuuteen vaikuttavien muiden tahojen velvollisuudet, Toiminta onnettomuus- ja tulipalotilanteissa ja Yhteenveto.

Hinta ryhmälle: Tarjouspyyntö

TURVALLISUUSKOULUTUS

Turvallisuuskoulutus, avekki

Hinta ryhmälle: Tarjouspyyntö

AJONEUVOKOULUTUS HÄLYTYSAJO

Hälytysajo koulutus - Hälytysajoneuvojen käyttökoulutusta ja ajoharjoittelu tilaajan ajoneuvoilla

Hinta ryhmälle: Tarjouspyyntö

RASKAAN KALUSTON ENNAKOIVA AJO

Oletko joutunut liikenteessä "läheltä piti" tilanteeseen tai jopa onnettomuuteen? Tavaraliikenteen ja linja-autoliikenteen onnettomuudet ovat usein vakavia, koska kyseessä on raskas ajoneuvo. Onnettomuuden aiheuttamat aineelliset, henkiset ja yhteisölliset kustannukset ovat aina suuret.

Ennakoivan ajon koulutuksessa havainnollistetaan esimerkkien kautta, mitä turvallinen ja taloudellinen ajaminen vaatii tämän päivän liikenteessä. Käymme läpi laajasti liikenteen erilaiset vaaratilanteet sekä oman toiminnan vaikutuksen kokonaisturvallisuuteen. Opimme tunnistamaan riskit ja varautumaan niihin sekä ajamaan useita sekunteja tilanteiden edellä.

  • Turvallisuus ja ennakointi
  • Miten onnettomuudet syntyvät
  • Vuorovaikutus liikenteessä
  • Oikea ajoneuvon kuormaaminen
  • Nopeuden vaikutus
  • Taloudellinen ajaminen

Hinta ryhmälle: Tarjouspyyntö

AMMATTIPÄTEVYYS (muut) KOULUTUKSIA RYHMILLE

- Kuorman sidonta

- ajo- ja lepoaika säädökset

- Työhyvinvointi

- Tiellä tehtävä työskentely turvallisuuskoulutus


Traficom rekisteröintimaksu AMMATTIPÄTEVYYS KOULUTUS lisätään koulutuksen hintaan: 11€ / koulutettava


KOULUTUKSIIMME KUULUU AAMUKAHVIT, SÄMPYLÄ, USEASTI MYÖS LOUNAS JA PÄIVÄKAHVIT PULLANKERA


WEBINAARI KOULUTUKSET VERKOSSA.

PYYDÄ TARJOUS RYHMÄLLESI
Hinnat alv 0%

AVOIMET KOULUTUKSET