Tapahtuma tarvitsee tekijänsä

Tapahtumasuunnittelu

Tapahtumasuunnittelu lähtee tilaajan tarpeista. Suunnittelussa pyritään toteuttamaan asiakkaan toiveita, sekä huomioimaan puuttuvia asioita. Voimme olla mukana isosti alkusuunnittelusta lähtien, tai vain tulla ja hoitaa omat hommamme tilaajan pyytämillä spekseillä. Organisointi ja johtaminen tapahtuman rakentamisessa vaatii silmää ja kokemusta.

Yleisötapahtumat, urheilutapahtumat, yritystapahtumat, kyläjuhlat, kaikki tapahtumat pienistä isoihin

Turvallisuuspäällikkö

Turvallisuuspäällikkö kannattaa ottaa mukaan tapahtumiin jo niiden suunnitteluvaiheessa. Meillä turvallisuuspäälliköt ovat ensihoidon ja pelastuksen ammattilaisia. Turvallisuuspäällikkö voi vastata omalta osaltaan tapahtuman järjestelyistä, tapahtuman aikaisesta turvallisuudesta ja kokonaiskuvan hallinnasta. Tilannekeskuksen pyörittäminen voi olla myös turvallisuuspäällikön tehtäväaluetta pienemmissä tapahtumissa. Isommissa tapahtumissa räätälöidään tehtävä tapahtuman mukaan. Tilannekeskus on myös iso osa tapahtuman näkymätöntä toimintaa.

Aidat ja sähköt

Tapahtuman suunnittelu lähtee useasti alueen rajaamisesta ja riittävästä suojauksesta. Alueen aitaus kokonaisuudessaan, mellakka-aidat, aitojen näkösuojaus ja muu alueen rajaus. Tapahtuma tarvitsee myös sähköä ja tarvittaessa saat meiltä sähkön vetoon henkilöstön ja sähkösuunnitelman speksien ja tarpeiden mukaan.  

Roudaus

Tapahtuma tarvitsee logistiikan ja henkilöstön sen pyörittämiseen. Kalustoa roudaukseen käytetään tarvittava määrä tilaajan budjetin mukaisesti. Trukit, pyöräkoneet, mönkijät, sähköpelit, roklat, kärryt,  muu tarvittava kalusto.

Tapahtuma-aikainen huolenpito

Tapahtumalle voidaan suunnitella henkilöstö, joka huolehtii kaikki juoksevat asiat ja reagoi ongelmatilanteisiin. Vikapäivystys tapahtumaan luo keskeytyksetöntä toiminta varmuutta.


Tapahtumista vuosien kokemusta, näkemystä ja vastuuta

Yhteydenotosta laitetaan hommat rullaamaan nopeallakin aikataululla

Toiminta-alue SUOMI

0400 759 300 - tapahtumatekniikka@pkpoy.fi